„Kogukonnakoolide küla“ 14. augustil Paide Arvamusfestivalil

Kodanikualgatusena tegutsevad koolid loovad üheks päevaks "Kogukonnakoolide küla", kus saab osaleda aruteludes ja näidistundides ning tutvuda erinevate koolide põhiväärtustega. Otsime üheskoos vastust küsimustele, kuidas  kogukonnakoole rahastada  ja kas neist võrsuvad valdavalt pehmete väärtustega lillelapsed või hoopis iseendaga heas kontaktis olevad ning oma potentsiaali rakendavad inimesed?

Vaata ka EÖÜ kava teema-alal "Ökoriik" 15. augustil Arvamusfestivalil SIIN

Vaata kõigi arutelude täpsemaid tutvustusi SIIN

Vaata Arvamusfestivali teema-alade kaarti

KAVA:

12.30 – 14.00 „Kool - kogukonnaga või kogukonnata?“

Kogukonnakoolide kui selliste, nende rikkuse, erinevate väärtuste ja lähenemiste tutvustamine läbi koole esindavate inimeste.

Soovime, et AF osalejad saaksid arutelu käigus:

- erinevaid vaatenurki sellest, mida tähendab kogukonnakool (kogukonda õppetöösse kaasav kool jne),

- lühiülevaate erinevatest (uutest) kogukonna-koolikontseptsioonidest ja

- mõtestada, mis on kogukonna roll tänapäevases hariduses.

Esinejad:

- Marit Otsing, Gaia Kool,

- Ilona Must, Pärnu Vabakool,

- Liina Luure, Peedu Kool,

- Piret Anier, Oja Kool, Viljandi,

- Olvi Raie, Rosma Kool

- Helen Sabrak, Kalamaja Avatud Kool 

Kõik, kes kooli esindajana tulevad, saavad sõna.

Moderaator – Indrek Lillemäe


15.00 – 16.30 „Kogukonnakoolide (erakoolide) rahastamine“

Kogukonnakoolide (laiemalt erakoolide) rahastamine on täna väga aktuaalne teema, mille käsitlemisel teemegi selgeks, mida tähendab igale lapsele võrdväärne rahastamine, kust raha tuleb, kuhu läheb ja millised oleksid head lahendused.  

Esinejad:

- Heli Piisang, Tallinna Vaba Waldorfkool,

- Liina Kersna, Riigikogu liige, Reformierakond

- Marika Nurmsalu, Rosma Kool

Moderaator: Toomas Trapido


17.30 – 19.00 „Näidiskoolipäev“

Loov õppimine - tegelik teadmiste ja väärtuste omandamine.

Läbiviijad: Triin Tarn, Piret Anier.

Kuna kogukonnakoolides katsetatajse julgelt erinevaid loovaid õpimeetodeid, siis viime läbi ühe kokkusurutud näidiskoolipäeva, mille jooksul näitame üht võimalust, kuidas erinevaid aineid seostatult edasi anda. Kogukonnakoolide küla alal toimuvad päeva jooksul ka muinasjutumale ja muud huvitavad tegevused.

Lisaks toimub püsivalt kogukonnakoolide laat ehk erinevate koolide füüsiline kohalolek koos inimestega (täiskasvanute ja/või lastega), kes huvilistega räägivad. 

Üldkoordinaator: Toomas Trapido, 55570010, toomas.trapido@gmail.com

Vaata ka 15. augusti kava SIIT