Edukas KÜSK arenguhüppeaasta on ametlikult lõpetatud

MTÜ Eesti Ökokogukondade Ühendusel on heameel kuulutada ametlikult lõppenuks edukas Kodanikuühiskonna Sihtkapitali arenguhüppe projekt "MTÜ Eesti Ökokogukondade Ühenduse ftegevusvõimekute suurendamine". Aasta aega kestnud arenguhüppe projekti eesmärkideks üle-eestilise koostöövõrgustiku loomine ja kogukondlike algatuste kaardistamine, kommunikatsioonitegevuste regulaarsus, eestvedajate arendamine ning selguse loomine ühenduse edasistes tegevussuundades.
Selguse loomine ühenduse edasistes tegevussuundades oli suurendada ühenduse tegevusvõimekust  mille kogumaksumuseks oli 11432,67 eurot. Projekti raames toimus 4 ökokogukondade teemalist õhtuseminari, 7-päevane kogukondlike juhioskuste arendamise seminar, 8-osaline Gaia Hariduse teemaline loengusari koostöös TLÜ Ökoloogia Instituudiga, avalik hommikuarutelu poliitikutega (ja selle filmiline kokkuvõte) enne valimisi, valmis uus koduleht, ökokogukondlike algatuste ja ökokogukondliku liikumisega seotud inimeste kaart ning anti välja 4 uudiskirja.

Samuti käisid 4 inimest esindamas EÖÜ-d GEN Europe aastakonverentsil, mis toimus 2014. aastal Saksamaal Zegg kogukonnas ja valmis ühenduse tegevuskava aastateks 2015-2018. Sündmustel osales kokku üle 500 inimese ning kaudselt tänu sellele projektile sündis Eestisse uus kogukond "Väike Jalajälg". Täname südamest kõiki vabatahtlikke, kes on projekti panustanud ja KÜSKi eduka koostöö eest! Eriti täname suurimaid panustajaid: Ave Oit, Liina Järviste, Toomas Trapido, Kristina Paškevicius, Krista Noorkõiv, Toivo Aalja, Merili Simmer, Paavo Eensalu, Sven Paulus, Allan Laal, Joel Tambaur, Madis Masing ja Kadri Allikmäe. Loe ka kokkuvõtvat presentatsiooni projektist siit 

Vaata projekti raames valminud EÖÜ tegevuskava 2015-2018 siin: