Elades uut lugu - muljeid GEN Europe konverentsilt Findhornis

2015. a. Global Ecovillage Network ( GEN) korralisel aastakonverentsil Findhornis, Šotimaal 4.-11. Juulil osales sel aastal Eesti Ökokogukondade liikumise viieliikmeline delegatsioon koosseisus: Ave Oit ja Toivo Aalja-Lilleoru kogukonnast; Liina Järviste ja Kristina Pashkevicius- Väikese Jalajälje kogukonnast ning Toomas Trapido - Eesti Ökokogukondade Ühendusest ja Hundiallika Keskusest.

Toimunud konverentsiga tähistati  GEN asutamise 20ndat aastapäeva ja GAIA Education ellukutsumise 10ndat aastapäeva.  Teadlikult oli seekordse konverentsi asukohaks valitud Findhorni kogukond, sest 20. Aastat tagasi toimus GEN asuatamiskoosolek Findhornis.  Just aastal 1995 algas Findhornist ökokülade elamise uus lugu, sai alguse ülemaailmne suhtlemine ja võrgustumine.

Seetõttu oli konverentsi teemaks valitud “Living the new story” +20 Summit.

Konverentsi eesmärgiks oli vaadata tagasi 20. Aastasele kogemusele, avaldada tänu asutajatele ja “Elades uut lugu” “tõrvikukandjatele”, tähistada tehtut, õppida uut ja kavandada koos tulevikku.

Kohal oli enamik tolleaegseid asutajaliikmeid sh. võrgustiku EMA ja ISA ehk Hildur ja Ross Jacksonid.  Tervitustega esinesid mitmed kauaaegsed GEN koostööpartnerid. Esindatud olid 62. ökokogukonna liikmed üle kogu planeedi ja igalt kontinendilt kokku ca 300 delegaadiga. 

Toimusid erinevad loengud ja esitlused ning töötoad jätkusuutliku eluviisi tutvustamiseks, viljelemiseks erinevates maailma piirkondades.  Konverentsi lõpus võeti vastu ühisdeklaratsioon Kreeka rahva abistamiseks ning muutuste tegemiseks. Juba augustis lähetatakse Kreekasse GEN delegatsioon GAIA hariduse ekspertidega muutuste tegemiseks haridussüsteemis ja sedakaudu maailmavaates, majanduses, ökoloogias ja sotsiaalses sfääris.

Kogu konverentsi muljed koos piltidega tulevad esitlusele EÖÜ suvisel kokkutulekul Mõisamaal 28-30.8.2015

Konverentsil anti ka GEN Europe esialgne nõusolek, et GEN Europe konverents toimub 2018. aastal Eestis. Lõplikult otsustab GEN Europe nõukogu konverentsi toimumispaiga järgneva aasta konverentsil. 

Täiendav info: www.gen.org

Kirja pani: Toivo Aalja, EOÜ liige 

EÖÜ liige Toomas Trapido sõitis reisile MTÜ Eesti Ökokogukondade Ühenduse projekti "Tugevamad ökokülad Eestis" raames. 
Projekti rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel.
Project is supported by the NGO Fund of EEA Grants, which is operated by Open Estonian Foundation.