EÖÜ Erasmus+ õpirännete projekt lõppes edukalt

Lõppenud on projekt „Raising the Pedagogical Capacity of Network of Estonian Eco-communities”. August 2014 - august 2015.

Projekti eesmärk oli suurendada MTÜ Eesti Ökokogukondade Ühenduse liikmete pedagoogilist võimekust täiskasvanute koolitamisel jätkusuutliku eluviisi erinevaid aspekte (sotsiaalset, majanduslikku, ökoloogilist ja maailmavaatelist) tutvustavate koolituste läbiviimisel, koguda infot EÖÜ oma koolituskeskuse loomiseks, anda reaalne kogemus Euroopa ökokogukondade toimimisest ning suurendada osalejate juhtimisalaseid oskusi.

 

Energialahendused Tamera ökokülas Portugalis 

Viis EÖÜ liiget osalesid järgmistel koolitustel:

  •  Risto Bakhoff – osalemine kursusel päikeseenergia autonoomsete tehnoloogiate kasutusvõimalused, Tamera kogukond Portugalis.   
  •  Paavo Eensalu - strateegilise planeerimise kursus Dragon Dreaming (draakoniunistamine), Sieben Lindeni ökoküla Saksamaal.
  •  Krista Noorkõiv – kursus Inspireerides muutusi, Sieben Lindeni ökoküla Saksamaal.
  •  Ave Oit - grupi töö hõlbustamise ja ruumiloomise kursus, Torri Superiore ökoküla Itaalias.
  •  Maarja Õunaste - permakultuuri õpetaja koolitus, Frilandi ökoküla Taanis.

Projekti tulemuste tuvustamisel viidi läbi avatud töötoad kõigile huvilistele, esineti ettekannetega EÖÜ möödunud talvisel ja suvisel kokkutulekul ning õhtuseminaridel, avaldati artikleid Bioneeris. Maarja Õunaste viib 2016.aasta aprillis läbi EÖÜ liikmetele tasuta kahepäevase permakultuuri koolituse. Koolitused jätkusuutlikkuse teemadel jätkuvad vastloodud Gaia Akadeemias.

Projektijuht: Krista Noorkõiv

Projekti rahastas Euroopa Liidu programm Erasmus+ ning selle kogumaksumus oli  10 425 eurot.