Kokkuvõte talvisest kokkutulekust Kihlepal

31.jaanuaril-1. veebruaril toimus Pärnumaal, Kihlepas ökokogukondade liikumise talvine kokkutulek, mis möödus igati mõnusalt ja sisukalt. Osalejaid oli 47  täiskasvanut ja 13 last.

Suur-suur tänu Kristinale, tänu kellele meie kokkusaamine sel korral teoks sai! Ja muidugi suur tänu ka kõigile teistele, kes ühe või teise asjaga kaasa aitasid ja osalesid! Täname ka südamest kogu Kihlepa rahvamaja rahvast meeldiva võõrustamise, oma kogemuse jagamise ning maitsva toitlustamise eest!

 Laupäeval oli kavas ökokogukondade majandusliku aspekti lähem vaatlus: Krista Noorkõiv tegi ülevaate Euroopa ökokogukondade Sieben Lindeni, Schloss Templehofi ja Damanhuri majanduslikust ülesehitusest. Mercedes Merimaa jagas infot söödavatest taimedest looduses. Õhtul said osalejad osaleda juturingis ja tantsida. Pühapäeval rääkisime EÖÜ arengusuundadest ja hetkeseisust, pärastlõunal toimus päikesepaneeli töötuba ja esines Kaupo Vipp, toimus arutelu globaalmajandusest ja selle võimalikest alternatiividest. Vaata Kaupo Vipi loengut siit.

Siin on väike kokkuvõtte kokkutulekul räägitust:


1. Ökokogukondade liikumise uudistering ja tulevikuarutelu:

 • Kadri tegi ülevaate KÜSK-ist toetust saanud arenguhüppe projekti raames toimunud ja toimuvatest tegevustest. 
 • Vaadati üle käsilolevad tegevused enne projekti lõppu 31. märtsil:
  Järgmine ökokogukondade teemaline õhtuseminar toimub 12. veebruaril Tallinnas, sel korral haridusteemaline. 
  18. veebruaril toimub hommikuarutelul erakondade esindajatega. Ühiselt arutati, millised ökokogukondlikke teemasid võiks seal välja pakkuda. Lõpetamisel on uus kodulehekülg koos elektroonilise kaardiga, mille jaoks on parasjagu käimas kogukondade, kogukondlike algatuste ja meie liikumises olevate inimeste kompetentside, teenuste ja toodete kaardistamine.
  Projekti lõpuks on koostamisel ühenduse 3 järgneva aasta tegevuskava. Vaata projekti lõplikku kokkuvõtet siin:

2. Teised tegevused:

 • Kadri jagas 2014 suvise Sännas toimunud haridusteemalise kokkutuleku muljeid ning tutvustas hetkel kolmes kohas (Tallinnas Nõmmel, Mõisamaal ja Türi lähedal) tegutseva Gaia kooli tegevust. 
 • Madis rääkis õuelasteaedade projektist ja õuelasteaiast, mis tegutseb sügisest Tartus.
 • Krista tutvustas õpirändeid, mis toimuvad ERASMUS+ prjekti toetusel. Üks õpiränne on toimunud. Krista Noorkõiv käis tutvumas Sieben Lindeni ökokülaga Saksamaal, tutvudes lähemalt nende koolitussüsteemiga ja majandusliku ülesheitusega (seda jagas Krista juba ka talvisel kokkutulekul, mitmed jagamised on veel ees. Mais on plaanis ühe ühenduse liikme lähetus Itaaliasse, Torri Superiore ökokülas toimuvale ruumiloomise kursusele "Facilitation, collaboration and change". Suvel läheb ühenduse liige Paavo Eensalu samuti Sieben Lindenisse, tutvuma kogukondade strateegilise planeerimise tehnikaga "dragon dreaming". Suvel lähetame samuti ühe ühenduse liikme Tamera ökokülasse tutvuma sealsete päikeseenergia ja veerajatiste lahendustega. Kevadel saadame ühe ühenduse liikme ka õppima permakultuuri õpetaja kursusele (eelduseks permakultuuri baaskursuse - PDC - läbimine). Permakultuuri õpetaja kursust peab ühendus väga oluliseks. Seoses sooviga näha selgemalt kandidaatide motiveeritust, kuulutab ühendus sellele kursusele välja uue konkursi (lähem info tulekul) 
 • Liina tutvustas Läänemere regiooni ökokogukondade liikumise BEN tegevust. BENi liikmetel toimus 2014. a kaks kokkusaamist - üks Eestis ja teine Soomes. 2015. a tuleb ilmselt BENi tegevustes mõnevõrra vaiksem, aga sidemed on loodud ning mitteametlikud kontaktid ja koostöö toimib praegu kenasti ka projektide väliselt.

3. 2015 aasta kokkutulekud:

 • GEN-Europe üldassamblee ja juubelikonverents toimub Findhornis, 4.-10. juulil: http://www.findhorn.org/programmes/559/#.VM-t0miUf_E. Saadame lähiajal täpsema info osalemisvõimaluste kohta. Palume kõigil liikmetel, kes tunnevad konverentsil osalemise vastu huvi, anda märku Kadrile. kadri@kogukonnad.ee
 • Märtsis toimub EÖÜ rahvusvahelise Erasmus-projekti raames kogukondliku otsustusmeetodi "sotsiokraatia" kursus Eestis. Täpsemad kuupäevad selgumisel!
 • Eesti ökokogukondade liikumise suvine kokkutulek toimub 28.-30. augustil Mõisamaal ökokogukonnas "Väike Jalajälg", fookuses sel korral kogukonna majanduslik aspekt. Lähem info tulekul! Kõik liikmed on väga oodatud panustama korraldustoimkonnas, kokkutuleku korralduse ja promotsiooniga.

4. Muudatused juhatuse koosseisus ja osalejate ringi laiendamise vajadus.

 • Ave selgitas, et ühenduse jõudsalt kasvanud tegevustega aktiivseks edasi minekuks on vaja rohkemate liikmete osalemist. Meil on tegevuses aktiivselt 10-15 vabatahtlikku, kuid juhatusse on hetkel jäänud neli naist (Ave, Liina, Krista ja Kristina), kes on hõivatud ka teiste tegevustega. Madis astus juhatusest tagasi.
 • Meie ühenduse tegevuses on kommunikatsioonil kanda suur roll. Mitmed vabatahtlikud on sellesse panustanud, kuid infoliikumise koordineerimisse on vaja kindlasti lisajõude. Ühenduse liige Sven Paulus on lubanud võtta enda kanda kommunikatsioonitegevused alates aprillist. Kes tunneb, et soovib panustada tulevikus meie kommunikatsioonitegevustesse, palun võtke Sveniga ühendust paulus.sven@gmail.com Lisaabi on vaja nii kodulehekülje, uudiskirjaga, suvise kokkutuleku promotsiooniga kui ühenduse sotsiaalmeedias.
 • Kadri küsis, kas kohalolijate hulgas leidub vabatahtlikke, kes võiksid mõne tegevuse raames kaasa lüüa. Sven Paulus ütles, et tema tuleb appi kommunikatsioonitiimi ning veel 20 inimest kirjutasid ringi käinud paberile oma nime ja tegevuse, milles võiksid osaleda.
 • Ave küsis, kas keegi soovib osaleda juhatuse töös või pakub mõne kandidaadi juhatusse. Kadri pakkus välja Toomase ja Toivo ning mehed otsustasid, et osalevad esialgu konkreetsete tegevuste eestvedamisel ja on sedakaudu juhatusele toeks. Suvisel kokkutulekul toimuval üldkogul tulevad järgmised juhatuse valimised. Palun lugege ka juhatuse koosoleku protokolli siit.

5. Ökokogukondade liikumise tulevik.

 • Arutleti ökokogukondade liikumise tuleviku teemal, mis oli vajalik sisend juhatusele kolme järgneva aasta tegevuskava koostamiseks. Sel teemal saadakse kokku 9. märtsil Mõisamaal. 
 • Välja pakutud ideed:
  • Mercedes – kasutada ära rohkem olemasolevaid finantseerimisvahendeid, et käivitada kogukondlikke projekte kohalikul tasandil üle Eesti, nt LEADERi rahastamisvõimalused peaksid nende teemade jaoks hästi sobima;
  • Toomas – kaks teemat, mis ka endale huvi pakuvad: Gaia Akadeemia, sh Gaia Haridus täiskasvanutele ja vanemale kooliastmele; poliitika suund, et ökokogukondade liikumise tegevus muutuks erinevatel
   tasanditel ühiskonna osaks;
  • Toivo – Eestisse võiks tulla rahvusvaheline GEN konverents aastal 2018 ja selle võiks korraldada 'kogu riigi projektina'; selle jaoks on oluline leida sõnum ja milline kogukond on valmis konverentsi võõrustama; Toivo sõnumi idee „esmalt on oluline sisemaailma korrastamine, teadveletulek ja teadlikkuse rakendamine ning seejärel, kuidas see kõik on ühendatud teiste kogukonna aspektidega".
  • Toivo – kevaditi võiksid toimuda ühenduse korraldusel teemapäevad, 1-2
   päevase sündmusena märtsi lõpus või aprilli alguses.

 NB Vaata ka 9. märtsil valminud EÖÜ tegevuskava 2015-2018 aastateks. Tegevuskava valmis projekti "MTÜ Eesti Ökokogukondade Ühenduse tegevusvõimekuse suurendamine" raames. Projekti rahastas EV Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. www.kysk.ee