Liikmed

MTÜ Eesti Ökokogukondade Ühenduse liikmed on nii organisatsioonid kui üksikisikud.

Kui soovid liikmeks astuda, palun täida liikmeksastumise avaldus siin

Liikmemaks on 12 eurot aastas ning see on hea võimalus panustada ökokogukondade tekkesse Eestis.