Lõppes ühenduse VÜF projekt "Tugevamad ökokülad Eestis"

Detsembris lõppes Sihtasutus Avatud Eesti Fondi (AEF) rahastatud projekt "Tugevamad ökokülad Eestis", mida võib lugeda igati kordaläinud projektiks. Projekti rahastas Euroopa Majanduspiirkonna toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti fondi vahendusel ning toetuse suurus oli 7500€. Projekt kestis 1. aprill 2015- 1. jaanuar 2016. Projektijuht oli Kristina Paśkevicius. Projekti kirjutas Liina Järviste (Väike Jalajälg kogukonna asutaja ning endine EÖÜ juhatuse liige). Projekti kommunikatsiooniga tegelesid: Kadri Allikmäe (katariina.allikmae@gmail.com) ja Sven Paulus (paulus.sven@gmail.com. Suur aitäh kõigile!

Projekti tulemusel:

 1. toimus EÖÜ sellesuvine kokkutulek- osales ca 200 inimest
 2. toimus neli ökokogukondade õhtuseminari: "Ärkame koos - kogukondlikud koostöötehnikad" (Kadri Allikmäe, Ave Oit ja Ergo Tisler, osalejaid 19 in); "Draakoniunistamine" (Paavo Eensalu, osalejaid 30 in)); "Grupi töö hõlbustamine ja ruumiloomine" (Ave Oit, osalejaid 29 in); "Päikesetehnoloogia autonoomsete tehnoloogiate kasutusvõimalused Tamera ökokogukonna näitel" (Risto Bakhoff, osalejaid 27 in).
 3. 3 EÖÜ vabatahtlikku käisid kogukondlike juhioskuste kursusel "Ärkame koos" Soomes, mida viisid läbi USA koolitajad Magalie Bonneau-Marcil ja Ronski Kosky. Sama koolitus tuleb 2016. aasta suvel ka Eestisse. 2014. aastal toimus kursus samuti Eestis.
 4. EÖÜ juhatus käis suvisel  Euroopa ökokogukondade Ühenduse GEN Europe kokkutulekul Findhornis, projekti toetusega käis konverentsil Toomas Trapido, kes osales pärast GEN Europe konverentsi ka Findhornis toimunud rahvusvahelise Gaia Hariduse (vt www.gaiaeducation.org) 10 aasta juubelikonverentsile . Findhornis käigu eesmärk oli tuua Euroopa ökokogukondliku liikumise suurim konverents Eestisse aastal 2018 ning GEN Europe juhatus andis selleks ka põhimõttelise kinnituse. 
 5. infolistiga oli uusi liitujaid 144, EÖÜ liikmeks tuli selle ajaga 10 uut liiget, EÖÜ facebooki lehe (www.facebook.com/kogukonnad) uusi järgijaid tuli selle ajaga 250 inimest.
 6. projekti raames ilmus 3 uudiskirja, värskedati kodulehte ning ühenduse sotsiaalmeedia lehte
 7. anti välja ka 3 ökokogukondadeteemalist artiklit!

Projekti taustaeesmärgid olid:

 1. kaasata senisest enam uusi inimesi meie tegemistesse, jagada teadmisi, infot ja uusi oskusi ökokogukondade liikmetele ning kogukondlikust eluviisist huvitatutele. 
 2. tõsta võimekust informeerida ja kaasata uusi inimesi ja aktiivseid kaasalööjaid EÖÜ tegevusesse
 3. tõsta osalejate oskuseid ja teadmisi
 4. Samuti taotleti, et olemasolevad ökokogukonnad saaksid tuge oma arengule ning  kogukondlikud algatused  julgust oma ideid ellu viia ja uusi ning tugevaid ökokogukondi luua. Projekti raames teavitati süstemaatiliselt avalikkust ja teemast huvitatuid EÖÜ tegevusest, eesmärkidest ning ökokogukondlikest praktikatest, levitati regulaarseid infokirju, tehti sotsiaalmeedia postitusi, uuendati kodulehte ning korraldati üleriiklikke meediakajastusi. Samuti organiseeriti suvine ökokogukondade kokkutulek- konverentsi "Praktilised lahendused jätkusuutlikuks majandamiseks", kus osales ligi 200 kogukondlikust ja jätkusuutlikust elust huvitatud inimest. Üks EÖÜ võtme- vabatahtlik osales EÖÜ katuseorganisatsiooni GEN- Euroopa (Global Ecovillage Network) iga- aastasel konverentsil ja koolitusel Findhorni ökokülas Šotimaal. Kolme EÖÜ liiget osales ökokogukondlike liidrioskuste 7- päevasel koolitusel "Ärkame koos" Soomes. Toimus kolm õhtuseminari. Kogu projekt oli suunatud uute huviliste ja vabatahtlike kaasamisele EÖÜ tegevusse, olemasolevate ökokogukondade ja kogukondlike algatuste liikmete oskuste parandamisele.

Aitäh kõigile eduka projekti eest!