Ökokogukondade Ühendus ja kogukonnakoolid Arvamusfestivalil 14.-15. augustil

“Ökoriik” tutvustab ennast Paide Arvmusfestivalil: Eesti Ökokogukondade Ühenduse initsiatiivil püstitatakse Paide Vallimäele Arvamusfestivali teema-ala “Ökoriik”, kus kahel päeval 14-15. augustil tulevad aruteluks kogukonnakoolide ja ökokogukondadega seotud teemad.

Vaata teema-alade kaarti (Ökoriik on nr 8)

Vaata 14. augusti täpset kava ja esinejaid SIIT

Vaata 15. augusti täpset kava ja esinejaid SIIT

1. “Kogukonnakoolide küla” 14. August 2015

 Eestis on kasvamas huvi teatud uut tüüpi koolide järele ja kogukondlikud koolid, mis lähtuvad kohalikust e kogukonna initsiatiivist on pakkumas erinevaid toimimise mudeleid.

Tutvustatakse juba tegutsevate kogukonnakoolide kogemust, teostataks näidistunde, selgitatakse, mis on nendes uut ja vajalikku ning kuulatakse ja arutletakse ettepanekuid. Ettevõtmine sünnib koostöös paljude kogukonnakoolidega ja Eesti Ökokogukondade liikumise ning Gaia hariduse initsiatiivil. Oodatud on need inimesed, kes tunnevad huvi tervikliku e. holistilise ja looduslähedase, kogukonna huvides ning jätkusuutlikku eluviisi toetava haridusmudeli vastu. 

Vaata täpsemat kava ja esinejaid SIIN

2. "Uue sajandi inimene, kas teadlik inimene?" 15. August 2015 kell 12:00 

Tänapäeva inimene on suutnud leiutada väga põnevaid ja asjalikke tehnoloogiaid aitamaks lahendada mitmeid elus tekkivaid takistusi, kuid pole piisavalt pööranud tähelepanu iseenda olemusele ja sisemaalmas toimuvale, pole teadvustanud sisemaailma puhtuse ja korrashoiu vajadust. Teadlikuks saamine iseenda olemusest ja meid mõjutavatest emotsioonidest, mõtetest pole olnud piisavalt fookuses ning seetõttu lahvatavad endiselt ja peamiselt negatiivsetest emotsioonidest põhjustatud erinevad konfliktid sh. sõjad. Kas poleks ülim aeg uurida ja arutleda võimalusi, kuidas teadvustada ja korrasatada inimese sisemaailma, lahendada emotsioone ja vanu mõttemustreid. Oleme kutsunud arutelule inimesi, kes on praktiliselt läbi viinud suuri muutuseid elus, uurinud inimese sisemaailma ja selle toimimist.

Arutelule on oodatud kõik inimesed, kes näevad ja tunnevad vajadust muuta eeskätt inimese iseenda käitumismustreid, suhtumist ellu, teadvustada inimese põhiolemust.

Vaata esinejaid SIIN


3. "Kas võiksime kujundada Eestist ökoriigi?" 15. August kell 14:30

Eesti riigi tasemel on toimunud mitmeid arutelusid ja tehtud otsuseid haldusreformist, kõneldud visioonist, kuid suuremad muutused on jäänud paraku tegemata.  Meie riigi toimimine lähtub endiselt eelmise sajandi põhimõtetest. Samas näeme ja tajume tungivat muutuste vajadust. Eesti Ökokogukondade liikumise käsutuses on palju häid ja erinevaid näiteid kogu maailmast, kuidas jätkusuutlikult toimitakse ja majandatakse ökokülade ja teiste sarnaste struktuuride tasemel, näiteks nö üleminekulinnad ehk transition towns.  Mitmeid neid piirkondi ja mudeleid kutsutakse tuleviku elustiili laboriteks. Eesti riik on oma suuruselt ja rahva arvult maailma mõistes nagu üks ökoküla. Kas me oleksime valmis arutlema ja võtma vastu väljakutset olla kogu riigina üks tuleviku elustiili laboratoorium ehk ökoriik.
Arutelu juhivad rahvusvahelise ökokogukondade võrgustiku mitmed head praktikud, kes ise on olnud teadlike ökokülade ja ökosüsteemide rajajad ning külastanud mitmeid põnevaid ökoasumeid või nö laboreid maailmas. Ootame inimesi, kes soovivad oma kodukohas teha muutuseid piirkonna jätkusuutlikuse tõstmiseks ja kogukonna huvide paremaks arvestamiseks.

Vaata esinejaid SIIN

4. Kuidas rajada inim- ja loodussõbralik kodu. 15. August kell 17:00

Kodu teema puudutab ilmselt igat meie elanikku ja seetõttu on oluline, et kodu, mida rajatakse ja milles elatakse oleks võimalikult inim- ja loodussõbralik. Tänases linnastumise protsessis unustatakse sageli loodusega kooskõla ning selle tagajärjed on meile teada.  Seekordne arutelu oleks üks hea võimalus meelde tuletada iidseid  loodusega kooskõlas olevaid ehitusnippe ja põhimõtteid ning arutleda, kuidas neid taas rohkem kasutusele võtta. Arutelu juhivad tuntud Eesti loodusehituse asjatundjad ja geobioloogia eksperdid. Arutelu toimub praktilises vormis, kus näidatakse erinevate kohalike materjalide kasutamise võimalusi ning ehituslikke nippe. Seega ühtaegu ehitatakse ja räägitakse, toimub arutelu. Ootame arutelust osa võtma inimesi, kel on huvi arukalt ja koostöös kohaliku loodusega rajada või ümber kujundada oma kodu.

Vaata esinejaid SIIN

14. augusti täpset programmi SIIT

15. augusti täpset programmi SIIT

Vaata Arvamusfestivali teema-alade kaarti

Pilt Ökoriigi alast Paide Vallimäel