PRESSITEADE: Ökokogukonnad küsitlesid erakondi

PRESSITEADE

MTÜ Eesti Ökokogukondade Ühendus

19.02.2015

Eesti Ökokogukondade Ühendus kutsus kokku parlamenti kandideerivate erakondade esindajad ning uuris, kuidas kavatsevad poliitikud võimul olles seista ökoloogilise ja kogukondliku maailmavaate eest.

Kolmapäeval, 18. veebruaril kohtusid ökokogukondade ühenduse liikmed hommikuarutelu raames viie Riigikogusse pürgiva erakonna esindajaga. SDE-d esindas Ott Pärna, Reformierakonda Tõnis Kõiv, IRL-i Liisa-Ly Pakosta, Vabaerakonda Artur Talvik ning Eestimaa Roheliste Erakonda Andres Meesak. Kohtumisel erakondadega tutvustasid EÖÜ liikmed lühidalt ökokogukondliku maailmavaate pidepunkte. Sellele järgneva vestlus-debati käigus võeti luubi alla teemad alates ökoloogilisest ehitusest, Gaia haridusest ja vabakoolidest kuni Eesti, kui võimaliku ökoriigini.

EÖÜ liikme Toomas Trapido sõnul oli riigikogu kandidaatidelt meeldiv kuulda, milline on nende maailmavaade, millest nad lähtuvad nii isiklikus, kui ka poliitilises tegevuses. Samas vastasid erakondade esindajad üpris positiivselt ka EÖÜ liikmete konkreetsetele küsimustele riigihangete ökoloogilisemaks ka kohalikumaks muutmisest, kogukonnakoolide loomise ja pidamise toetamisest ning kohalike ja säästvate ehitusmaterjalide laialdasemast kasutamisest. EÖÜ jätkab ökoloogiliste ja kogukondlike mõtete ja ettepanekute tutvustamist kindlasti ka pärast Riigikogu valimisi, et oluline jõuaks nii koalitsioonilepingusse kui Riigikogu töistesse debattidesse.

Hommikuarutelu toimus projekti "MTÜ Eesti Ökokogukondade Ühenduse tegevusvõimekuse suurendamine" raames. Projekti rahastab EV Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital: www.kysk.ee

MTÜ Eesti Ökokogukondade Ühendus (Global Ecovillage Network Estonia) loodi 08.02.2008 Esna mõisas. Ühingu tegevuse laiemaks eesmärgiks on aidata kaasa õiglase ja ökoloogilise maailma kujunemisele. Konkreetsemaks eesmärgiks on edendada ökokogukondade teket ja arengut Eestis. Ökokogukonna all mõistame kogukondi, mis liiguvad suurema säästlikkuse poole läbi tervikliku ja süsteemse maailmakäsitluse, mis integreerib ökoloogia, hariduse, osaleva otsustusmehhanismi, säästvad tehnoloogiad ja majandustegevuse.

Lisainfo:

Toomas Trapido

EÖÜ asutajaliige

telefon: 55570010

toomas.trapido@gmail.com

www.kogukonnad.ee

Pressiteate koostas:

Sven Paulus

EÖÜ asutajaliige

tel: 5673-1072

Loe ka EÖÜ küsimusi erakondadele