Rahvusvahelise Gaia hariduse programmi arendamine Eestis

2018. aasta detsembrist kuni 2019 detsembrini viisime ellu Gaia hariduse programmi arendamise projekti Eestis, mida rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskuse Keskkonnateadlikkuse programm. Projekti kogumaksumuseks oli 29762,26 eurot.

Projekti eesmärk: 

Projektiga soovime luua olukorra, kus Eestis toimuvad regulaarselt tuntud ja kõrge kvaliteediga Gaia hariduse säästva arengu programmi kursused ja projektide inkubaator, mis on suunatud nii Eesti kui rahvusvahelistele osalejatele. Eesmärgi saavutamise näitajad: 

  • Kursuste formaadid pakuvad võimalusi nii Eesti kui rahvusvahelisele sihtgrupile.
  • Gaia hariduse õppekava sisu vastab Eesti säästva arengu eesmärkidele ja on kooskõlas keskkonna arengukavadega, kaasates ka Eesti pärimuskultuuri (vormistatud dokumendina).
  • Kursustel saavad alguse praktilised säästva arengu projektid, nii Eesti sisese kui rahvusvahelise mõõtmega. 
  • Gaia hariduse tuntust oma sihtgrupi seas näitab osalejate aktiivne osavõtt.
  • Kursuste läbiviijateks on hästi toimiv juhendajate grupp, kaasates rahvusvahelisi Gaia hariduse koolitajaid.
  • Lisaks kursustele toimub korra aastas rahvusvaheline praktiliste projektide arendamise inkubaator, mis on avatud globaalselt kõigile seni Gaia hariduse läbinutele ja huvilistele.

Tulemus

Projekti raames toimus kaks arendusseminari õppekava arendamiseks. Õppekava kohtumiste käigus vaadati üle kogu senine õppekava erinevate käsitletavate aspektide (maailmavaade, sotsiaalne- , majanduslik- ja ökoloogiline aspekt) alusel ning lahati edastatavate teemade sisu, mahtu ja kattuvust eri aspektides. Lisaks vaadeldi üle teemade vastavus kestliku arengu eesmärkidega ning toodi täiendused õppekavasse, kus vaja.

Esmakordselt toimus ka rahvusvaheline Gaia haridusel põhinev Ecovillage Design Education (EDE) intensiivkursus, mis kestis 28 päeva ning kus osales 10 inimest kaheksast erinevast riigist. Kursuse formaat oli kasutusel esimest korda ning tõestas oma efektiivsust. 

Samuti toimus esmakordselt rahvusvaheline projektide arendamise inkubaator Ökohäkk, mis tõi kokku üle 20 inimese, kus kahe päeva jooksul töötati kolme erineva loodud projekti kallal:

  • Regi - digiraha elurikkust kasvatavate kohtade toetamiseks ning nende poolt pakutavate toodete ja teenuste ringluse tekitamiseks. – Eestvedaja Toomas Trapido 
  • Transformation Station - jätkusuutlik jäätme väärindamise keskus, kus näeb infot oma tegevuse jalajälje kohta ning ühtlasi koht, kus kogukonna inimesed kohtuvad ja teadmisi jagavad. – Eestvedaja Kriste Ader
  • Roheagentuur – aitab muuta ettevõtete tegevused keskkonnasäästlikuks ja ärimudelid jätkusuutlikuks. – Eestvedaja Indrek Vainu

Ökohäkk üritus ise oli sarnaste häkatonide kõrval esimene, kus fookus oli laiem ja tõi kokku kontsentreeritud sihtrühma, kes soovis keskkonna ja jätkusuutlikuse vallas midagi praktilist ära teha. Osalejate tagasiside põhjal võib oodata järgmisel aastal kordusüritust.

Projektijuht: Helena Pruul