Toimus EÖÜ kohtumine erakondadega Riigikogus

Novembris toimus EÖÜ ja erakondade kohtumine Riigikogus, kus EÖÜ poolt osalesid juhatuse esinaine Ave Oit ning liikmed Toomas Trapido ja Toivo Aalja. Meiega rääkisid Tõnis Kõiv (Reformierakond) ja Liisa Pakosta (IRL). Lühidalt tegid meie esindajad ülevaate EÖÜ tegevusest, samuti ökoehituse teemadest (nt ökomaterjalide testimise vajadusest). Selgus et praegu on ehitus- ja planeerimisseadus muutmisel, poliitikud palusid saata meiepoolsed ettepanekud ökoehituse teemadel. Samuti räägiti  tervisest ja täiendmeditsiinist ning haridusest (eelkõige puudutati Gaia haridusprogrammi). EÖÜ pakkus välja, et ökokogukondlikule liikumisele on vaja riigipoolet tugistruktuuri, ökokogukondlike teemade teadvustamist, ehituses nt materjalide uurimist ja testimist, hariduses soovime Gaia hariduse soovitamist ka riigi poolt.


Lepiti kokku ka EÖÜ ja poliitikute avaliku hommikuarutelu aeg. Selleks sai 18. veebruar F-hoones. Loe selle kohtumise kohta lähemalt siit