Toivo Aalja: Eesti võiks olla Põhjamaade PÄIKE

Toivo Aalja Lilleorust kirjutab, et Eesti võiks olla Põhjamaade vaimsuse ja ökoloogia päike

Kes meist ei tunneks ennast hästi päikese säravas valguses ja mõnusas sojojuses. Päikese kümbluse nimel tehakse pikki reise kodumaa piiride taha või koguni valitakse uueks elukohaks mõni lõunapoolseim riik. 

Mis aga oleks, kui kujundaksime Eestimaast Põhjamaa “PÄIKESE”, ja sellise, mis eeskätt valgustab meie hingemaailma, meie algolemust ning sedakaudu ka kõiki teisi meie füüsilise keha päikesevajadusi. Õigem oleks vist öelda, et kujundaksime tingimused meie algolemuse ja vaimsuse eredamaks esiletulekuks ning sisemaailmas parema korra ning puhtuse loomiseks.

Täiskasvanud võivad õppida väikestelt lastelt, sest laste südamed on puhtad. Seepärast võib Suur Vaim näidata neile seda, mida teised inimesed ei näe.

— Must Põder

 

Nagu näeme, on tänaseks maailm palju muutunud.  Senise muutuse valguses on meie käeulatusse ja teadvusesse jõudnud kogu planeet Maa.  Ilmselt on ta seda ka varem olnud, kuid kas seda on selliselt kogetud ja teadvustatud on ise küsimus. Täna piisab vaid klikist internetis ja vajalik informatsioon teisest maakera otsast on meie kätes, üha rohkem kogeme ning teadvustame, et pelgalt mõte paneb liikuma tohutud protsessid. Me oleme inimkonnana jõudnud etappi, kus kogetakse jõulisemalt kui iial varem inimkonnale esitatud väljakutset muutuda teadlikumaks, targemaks,  sallivamaks ning mõistvamaks ja lõpuks avaneda oma algolemusele.

Algolemusele ja tegelikule potentsiaalile, mitte enesekesksele minale avanenud inimest võiks kutsuda tõsimeelselt HUMAN 2.0. (Human 2.0 on kasutusele võetud MTÜ Lilleoru õpetaja Ingvar Villido poolt kirjeldamaks uue tasemega inimest)

Sellise inimese põhiolemuseks on püsiv teadvelolek iseendast, enda sisemaailma ja füüsise terviklikkusest ning seostest ja harmooniast ümbritsevaga. Human 2.0 on teadlik inimene, ülihea märkamis- ja eristamisvõimega, taiplik ning innovaaatiline, teda ei juhi enam alateadlikud voolud ega juhuslikud reaktsioonid või instinktid, üleskerkivad emotsioonid või pealetulevad mõttemallid. Ta on iseenda peremees ja Looduse osa, püsivas kontaktis Suure Vaimuga.

Uus esilekerkiv maailmakäsitlus haakub vanade kultuuride iidsete tarkuste ja filosoofiaga. Tänu kultuuride üleilmastumisele toimub enneolematult laiahaardeline teadvuse evolutsioon – võime kogeda inimkonda ühe suure perena, ühe rahvana, sama planeedi asukatena.

Uut maailmakäsitlust kirjeldatakse kui arengut mehhanistlikult holistilisele või siis materiaalselt vaimsele, kus teadvus eelneb füüsilisusele ning ideed on need, millest moodustub vorm.

Inimesest enesest lähtuv vaimsus on sisuline kese, säilitav elujõud, mis loob kultuuride alge ning annab neile suuna, tähenduse ja eesmärgi. Sisaldades ühiseid kõikehõlmavaid väärtusi ja eetikat, loob iga kultuuri vaimsus aluse selle sotsiaal-majanduslikule struktuurile ning suhtele maailmaga, mis on inimesest suurem – kosmilise ökoloogiaga.

Sellisest inimesest Human 2.0 räägitakse maailmas ja selgelt ka ülemaailmses ökokogukondade võrgustikus (GEN- Global Ecovillage Network) www.gen.ecovillage.org kui 21. sajandi uuest inimesest ja tema uuest paradigmast ehk uuest elukäsitlusest, maailmavaatest.

Ökokogukonnad pole kaugeltki enam ja ainult ökoteemadega tegelev kooslus kuskil kaugel metsas vaid selgelt uue paradigma eestkõnelejad kogu maailmas.

Ökokogukonnas elamine on eluterve mõtteviisi ja uue paradigma praktiline väljendus, mille poole me nagunii oleme liikumas. Eesti võiks olla üks esimesi ökoriike ehk Põhjamaa “PÄIKE”, kes näitab teistele eeskuju, milline on tulevikuriik. See on väärtustepõhine ja jätkusuutlik. Ökoriik pole mitte “väetisevaba põllumajandus”, vaid see on tugevalt väärtustepõhine ja omab hoopis laiemat ning sügavamat tähendust.

Siinses käsitluses tähendaks Põhjamaa “PÄIKE” paiksust, ärksust, innovaatilisust ja kogukondlikkust koondnimega Eesti.

Paikne tähendab seda, et inimesed elavad loodusega kooskõlas, jätkusuutlikult, sest nad teavad, et kuskil mujal planeedil pole mingit uut kohta, kuhu nad saavad olemasoleva koha ammendumisel eemalduda või peitu pugeda. Nad on paiksed ja ühendatud eeskätt oma südames ja meeles selle kohaga,  inimeste ja teiste elusolenditega. Nad kannavad selle kõige eest hoolt ja oskavad suhelda ka rituaalide kaudu, ehk siis pean silmas eluviisi, mis ühele põliskultuurile omane, aga kohandatud ka  tänapäeva maailmale.

Ärgas tähendab seda, et sa oled teadlik, märkad, paned tähele, oled elu voolus sees, kasutad ära kõiki võimalusi, sa ei sea endale piiranguid, sest tead, et kõik on võimalik.

Innovaatiline tähendab siin seda, et me ei jää kinni vanadesse mustritesse, me pidevalt uueneme nagu loodus isegi. Leiame nutikaid lahendusi oma elulistele küsimustele. Kogukondlikkus tähendab aga eelkõige kogukondlikku mõtteviisi, koostööd, häälestumist heatahtlikkusele, üksteisest hoolimisele ja vajadusel hoole kandmisele, kindlaid põhimõtteid, et kedagi ei jäeta üksi. See tähendab ka ühiseid reegleid ja ühist probleemide lahendamist aga ka ühiseid tähistamisi.

Idee kujundada Eestist eeskujulik ökoriik või Põhjamaa “PÄIKE” on meie inimeste otsustada.  Tunnustusena Eesti Ökokogukondade Ühenduse senisele tegevusele ja Lilleoru rahvusvahelisele tuntusele maailmavaatelise kogukonnana  on GEN Europe juhtkond teinud ettepaneku korraldada rahvusvahelise ökokülade võrgustiku igaaastane korraline konverents 2018. aastal Eestis, Lilleoru keskuses Harjumaal.

Sellise rahvusvahelise konverentsi tulek Eestisse on olulise märgilise tähtsusega. Seda enam, et Eesti Vabariik tähistab just 2018. aastal oma 100ndat juubelit  ning konverentsilt saadav inspiratsioon võib anda “uue hingamise” kõikidele teadlikust ja kogukondlikust elukäsitlusest huvitatud inimestele ning mõistagi ka laiemalt meie rahvale ja riigile järgnevaks 100ks aastaks.

Igal juhul on see konverents heaks võimaluseks õppida ja jagada teiste teadlike kogukondadega enamikult kontinentidelt uue paradigma väljendusi ja saada mitmesuguseid praktilisi kogemusi, rahvusvahelisi uusi kontakte ja sõpru.

Toivo Aalja, EÖÜ liige ja MTÜ Lilleoru juhatuse liige

25. märtsil 2015

Taevasmaal, Aruvalla külas, Harjumaal